Pantomografia

Pełna gama programów panoramicznych obejmuje wszystkie  potrzeby, w tym także, zdjęcia zewnątrzustne, zewnątrzust- ne FMS (Full Mouth Series) oraz opcje niskiej dawki.
Nowoczesne oprogramowanie pozwala na zastosowanie niezbędnych filtrów, które powodują, że wykonany obraz jest bardziej wyrazisty i czytelny dla lekarza.

Chirurgia szczękowa

Wyposażony w 14 pól obrazowania, w tym obrazowanie pełnej czaszki oraz TMJ (obrazowanie stawów skroniowo-żuchwowych), CS 9600 jest idealny dla chirurgii szczękowo-twarzowej, w tym ortognatyki.

Endodoncja

Obrazy o wysokiej rozdzielczości (aż do 75 µm) doskonale nadają się do endodoncji i można je teraz uchwycić przy wyostrzonym FOV, w trybie szczęki lub szczęki i żuchwy.
Zaawansowane oprogramowanie pozwala na dodatkową analizę wykonanych zdjęć i skanów.

Analiza dróg oddechowych

Analiza górnych dróg oddechowych za pomocą automatycznych pomiarów i kolorowych widoków 3D, aby łatwo wizualizować przewężenia i zmiany w drogach oddechowych.

Implanty

Planowanie implantów z pełnym przekonaniem, dzięki zastosowaniu  naszego zaawansowanego oprogramowania do planowania implantów, z w pełni konfigurowalnymi wirtualnymi koronami, a także dostępną obszerną biblioteką implantów.